Ó Chonamara go Cambodia – From Connemara to Cambodia

Ó Chonamara go Cambodia – Seachtain Amháin Le Dhul

(Leagan Béarla ar bhun- English version below)

Éadaí fós sna málaí a d’iompar mé trasna na tíre ar an turas deiridh le hiarnáil amach, iad ag stanadh orm ó chúinne an seomra, láithreacht déanta níos glórmhaire toisc go bhfuil níos lú ná coíscíse le dhul go n-imeoidh mé arís.
Ag an bpointe seo is dóigh go bhfuil an maisín níocháin faoi a thuilleadh bhrú ná mar atá mé fhéin, ag iarraidh dul i ngleic leis an lámhdeachais (turnover) seo agus cinnte a dhéanamh go bhfágfaidh mé le mála droma lán le héadaí úra le chaitheamh agus tuáillí breá glan is tirim.
Teastaíonn uaim dul tríd gach rud, rudaí le thabhairt a shocrú amach, rudaí le caitheamh. Ba cheart dom liosta dhéanamh, rudaí a sheacáil as an liosta sin, pacáil a dhéanamh uair amháin le feiceáil an dtéann gach rud isteach, agus gach rud a bhaint amach arís le stuif a bhogadh thart.

Ba cheart dom. Ach ar chúis éigin, níl mé ró-bhuartha faoi.
Mar tá a fhios agam go mbeidh sé uilig togha. Cé nár chaith mé an oiread seo ama as baile riamh le chéile ag aon am amháin – tá tréimhsí fada déanta agam i nGaillimh le seachtainí ar deireadh a chéile gan trácht ná smaoineamh a chaitheamh siar don bhaile – ach tá sé seo difriúil. 10 seachtain ag obair agus ag taistil in oirdheisceart na hÁise. Seans mhaith nach mbeidh mé ag iarraidh filleadh abhaile ariamh – ná bí buartha, a Mham, beidh mé sa bhaile don Nollaig, ach cá bhfios cén áit a dtógfaidh an taithí seo mé ina dhiaidh sin – agus táim oscailte le cíbe rud!
B’fhéidir nach bhfuil sé gearr go leor go fóill leis na sceirbe a bheith ag teacht isteach…ach ar bhealach éigin airím nach mbeidh siad ansin an uair seo. Airíonn sé uilig comh maith sin. Airíonn sé i gceart. Nílim buartha faoi na nithe beaga de; na rudaí nach gá bheith buartha faoi. An scaoll idir eitiltí leis an gceangal a dhéanamh i gceart, nó an bosca mór piollairí malaria a bheidh liom an t-am uilig, gan trácht ar na féidireachtaí a bheidh ann teacht i dteagmháil le roinnt galair eile.
Is cúis imní níos mó ar fad dom é go mbeidh mé nochtaithe ar fad – ag taistil liom féin go tír comh iasachta seo gan teagmháil láithreach ar bith nó lámh le greim a choinneál ar má tharlaíonn aon rud.

Ar bhealach eile táim níos mó ar bís ná mar a bhí mé riamh d’aon rud. Ag cur mé fhéin amach ansin mar seo – dúshlánach agus dánaíoch go leor, ach ag forbairt ar mo chuid sháiniúlachta agus neart fhéin ag an am céanna, mar ní bheidh deis ach a bheith ag súil amach dom fhéin. Mise a bheidhs ar thús cadhanaíochta do na geataí imeachta, don deasc ‘visas’, don t-ostán agus ar aghaidh don scoil gach lá ina dhiaidh sin. Mise a bheidhs freagrach as cé comh maith no holc a n-éiríonn liom ar an turas seo – agus seo an rud – ní fíor-rogha atá san ‘olc’ sin!!
Is follasach a rá go bhfuil idir meascán de mhothúcháin agam, ach ag an am céanna, creidim go láidir nach mbeidh riamh aon ‘am ceart’ le rud mar seo a dhéanamh. Beidh ‘risk factor’ de shaghas éigin i gcónaí ann, agus da mba rud é gur fhán muid uilig i gcónaí ar an ‘opportune moment’ glacadh le dúshláin nó athraithe móra, bheadh muid ag fanacht go deo!

Mar atá sé anois airím réidh, airím láidir agus go breá cumasach, ar bís le feiceáil cá dtógfaidh an turas seo mé, go fisiciúil agus go spioradálta. Laethanta caite ag breathnú in éad agus ardmheas ag post Kathryn Thomas ar ‘No Frontiers’ is mé i mo shuí le cóipleabhar mata thart, mé anois ag cothú leis an ‘wanderlust’ agus spreagadh chun taistil is mé in ann faoi dheireadh dul amach liom fhéin sa domhan. Nílim tosaithe ag pacáil go fóill, ach tá liosta intinne déanta agam de na nithe a bheidh uaim, nithe a bheadh áisiúil, nithe nach dteastaíonn uaim in aon chor, agus nithe a ndéanfaidh mé gach iarracht a thabhairt liom ar aon chaoi.
An cúis imní is mó atá agam i láthair na huaire ná ag oibriú amach cén chaoi mála droma, giotar, mata íoga agus laptop a thabhairt liom uilig ag aon am amháin tríd na haerfoirt éagsúla agus amchriosanna (time zones) le casadh le duine éigin ar an taobh eile – le fírinne, d’fhéadfainn cúraimí níos measa a bheith agam faoi láthair! Tá go maith.

_________________________________________________________

From Connemara to Cambodia – 1 Week to Go

Ironing out the creases on clothes that I have yet to unpack is a beckoning chore, the bags I’ve just lugged cross-country made all the more noticeable in the corner of the room due to the fact that there are less than two weeks to go until I leave again.

At this stage I’m fairly sure that the washing machine is more apprehensive than I am, being expected to accommodate this turnover and ensure that I leave fully equipped with a backpack full of fresh clothes to wear and clean, dry towels. I need to go through everything, to sort out what to bring, what to wear. I should make a list, tick things off, pack once to see if everything fits and unpack again to rearrange things.

I should. But for some reason I’m not that worried about it.

Because I know it’ll all be fine. Even though I’ve never been away from home for this long all in one go – I’ve done stints in Galway for weeks on end without even thinking about home – but this is different. 10 weeks of work and travel in South East Asia. Chances are I won’t ever want to come home – don’t worry, Mum, I’ll be home for Christmas, but God knows where the experience could take me after that – and I’m open to anything!

Maybe it’s not quite close enough to it yet for the anxieties to have crept in…but somehow I feel like they’re not going to be there this time. It all feels so fine. It feels right. I’m not worried about the small details of it; the unecessary things. The panic of making connection flights, or the large box of malaria tablets I’ll have to keep on my person like a passport at all times, or the possibilities of contracting some unknown foreign diseases.

I’m more concerned with the fact that I’ll be so exposed – travelling alone, to such a foreign country and with no immediate contact or hand to hold should something go wrong.

In another way I’m more excited than I ever have been for anything. Exposing oneself like this is simultaneously daring and challenging, yet also extremely character-building and exciting, because I’ll have no choice but to look out for myself. I’ll be the one leading the way to the departure gates, to the visa desk, to the hotel and subsequent school the next day. I’ll be the one responsible for how well or badly the trip goes, and here’s the rub – ‘badly’ is not even being considered a real option here!

I think it’s safe to say I’m experiencing a very mixed range of emotions, but at the same time, I’m a firm believer that there is never going to be a ‘right time’ for me to do any of this or for me to make it happen. There’s always going to be some sort of risk factor involved, and if we were to always wait around for the ‘opportune moment’ to come to undertake a big change or challenge, we’d be waiting around forever!

As it stands I feel ready, I feel strong and capable and excited to see where this trip takes me, both literally and spiritually. My days of ogling Kathryn Thomas’s job on ‘No Frontiers’ as I sat and finished maths homework that was due days beforehand are finally being given some food to grow and see what can be made of the wanderlust that frustrated me at not being allowed out into the world. I haven’t started packing yet, but I’ve made mental lists of things I’ll need to bring, things that would be handy, things I definitely don’t need to bring, and things I’m probably going to try to bring anyway.

My main concern at the moment is how I’m going to manage a backpack, guitar, yogamat and laptop all at once as I travel through the various airports and arrive in a confusion of timezones to be (hopefully) received at the other side – to be honest, there are worse worries I could be having right now! All is well.

unnamed

One thought on “Ó Chonamara go Cambodia – From Connemara to Cambodia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s